Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

6.2.2.1. Управљање оптерећењем


У пракси се за испоруку мањих сајтова углавном користи један рачунар који има инсталиране све потребне компоненте - Веб сервер, сервер базе података и друго. Један такав рачунар може служити за испоруку чак и више стотина мање оптерећених сајтова. У случају повећања оптерећености сајта први корак за подизање перформанси јесте његово измештање на наменски рачунар, физички или виртуални, а затим на два рачунара од којих један обавља само функцију Веб сервера а други сервера базе података.

У случају да ни наменски рачунари за појединачне функције не могу да одговоре на оптерећење, први корак јесте унапређивање њихових носећих компонената, првенствено кроз додавање више напреднијих централних процесора са више језгара и веће количине радне меморије. Овакав начин подизања перформанси серверских система назива се вертикално скалирање. У случају да се дође до границе могућег вертикалног скалирања, а да још увек није постигнут жељени ниво перформанси, прибегава се хоризонталном скалирању, балансирању оптерећења и употреби фарми сервера.

Хоризонтално скалирање представља приступ подизања перформанси серверских система кроз додавање већег броја рачунара који обављају исту функцију, на пример испоруку Веб презентација и апликација, или сервирање база података. Овакве групе сервера називају се кластерима сервера или фармама сервера.


Слика 5.2.2-1. Фотографија из фарме сервера у дата-центру компаније Фејсбук

Сложеност код коришћења серверских кластера потиче од потребе да се оптерећење расподели на доступне сервере, као и да се њихови подаци синхронизују. За ову функцију се користи термин балансирање оптерећења (енгл. load balancing) а њу обавља сервер који се понаша као диспечер захтева. Одлуку о томе коме ће од сервера у кластеру проследити захтев диспечер може доносити једноставно - на пример коришћењем раунд-робин алгоритма - или засновано на актуелним информацијама о томе који је сервер најмање оптерећен.


Слика 5.2.2-2. Архитектура Веб сервиса базираног на кластерима сервера

Један од битних утицаја на перформансе и доступност Веб сервиса долази и од избора оперативног система, као основе за рад Веб сервера. Имплементације са јавно доступним изворним кодом углавном имају подршку за све популарне серверске оперативне системе. Међутим, затворене имплементације често су ограничене на подршку за само оперативне системе истог или преферираног произвођача (на пример, IIS се може користити само на оперативним системима компаније Мајкрософт). Данас се, у ситуацијама где су високе перформансе и доступност критични, углавном користе оперативни системи из UNIX породице. На пример, десет најпоузданијих Веб хостинг провајдера у јуну 2011. године користило је следеће оперативне системе и остварило дате резлтате:

Компанија

Оперативни систем

Недоступност

Грешака

1

Datapipe

FreeBSD

00:00:00

0,004%

2

INetU

FreeBSD

00:00:00

0,004%

3

New York Internet

FreeBSD

00:00:00

0,004%

4

Hosting 4 Less

Linux

00:00:00

0,008%

5

www.logicworks.net

Linux

00:00:00

0,012%

6

www.micfo.com

Linux

00:00:00

0,019%

7

ReliableServers.com

FreeBSD

00:00:00

0,023%

8

aruba.it

Windows Server 2003

00:00:00

0,023%

9

Kattare Internet Services

Linux

00:00:00

0,023%

10

www.qubenet.net

Linux

00:00:00

0,031%

Табела 5.2.2-1. Најпоузданије Веб хостинг компаније у јуну 2011. године

Осим подршке за оперативне системе, очекиване доступности и броја неуспешних захтева, битан критеријум за његов Веб сервера чини и подршка за технологије на страни сервера. На пример, технологија активних серверских страница (енгл. Active Server Pages, ASP) компаније Мајкрософт доступна је искључиво на IIS платформи.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]