Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

6.2.1.6. WDDX - размена података путем Веба


Размена података путем Веба (енгл. Web Distributed Data eXchange, WDDX) технологија омогућава размену података између разнородних софтверских окружења путем превођења основних типова података у XML формат. У подржане типове података спадају бројеви, стрингови, структуре, низови, итд. С обзиром да већина програмских језика користи исте или сличне типове података, WDDX је подржан од стране више програмских језика међу којима су и PHP, Ruby, Python, Java, C++, .Net, Flash, Lisp, Haskell... Превођењем интерне структуре у WDDX пакет добија се пакет којим може да изгледа овако:

<wddxPacket version='1.0'>

<header comment='UNIS'/>

<data>

<struct>

<var name='ID'>

<number>2704</number>

</var>

<var name='Ime'>

<string>Petar</string>

</var>

<var name='Fakultet'>

<array length='2'>

<number>2</number>

<string>FPI</string>

</array>

</var>

</struct>

</data>

</wddxPacket>

WDDX представља одлично решење за размену података између удаљених, односно разнородних окружења. Главни разлог да SOAP постане популарније решење јесте пре свега могућност позивања удаљених процедура (што није основна функционалност WDDX-а), али и чињеница да је у првој фази свог постојања WDDX био затворен за јавност што је ограничило ширење услед немогућности програмера да приступе изворном коду решења. Иначе, WDDX је први пут представљен 1998. године (исто као и XML-RPC) од стране аутора Симеона Симеонова (Allaire корпорација).

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]