Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

6.2.1.5. SOAP - протокол за једноставан приступ објектима


SOAP (Service Oriented Arhitecture Protocol или Simple Object Access Protocol) протокол омогућава размену XML порука путем рачунарских мрежа (најчешће HTTP протокола). Овај протокол представља основни слој групе протокола која се користи за дефинисање, лоцирање и коришћење Веб сервиса (енгл. Web services stack) и као такав чини основу фрејмворка за размену порука као апстрактног слоја OSI и TCP/IP модела. Осим што омогућава позивање процедура на удаљеним рачунарима (енгл. Remote Procedure Call, RPC), SOAP протокол омогућава и друге типове порука. SOAP протокол је наследник XML-RPC протокола и користи иста правила за транспорт али се разликује по начину форматирања (структуирања) порука. Пример SOAP захтева би изгледао овако:

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<soap:Body>

<getStudentData xmlns="http://studenti.unis.local/ws">

<Student_ID>2704</Student_ID>

</getStudentData>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

Овим захтевом се позива метода getStudentData са параметром Student_ID 2704. На овакав захтев сервер student.unis.local обавља интерну обраду (нпр. приступа бази података и ишчитава параметре слога са идентификационим бројем 2704). Одговор сервера би изгледао:

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<soap:Body>

<getStudentDataResponse xmlns="http://studenti.unis.local/ws">

<getStudentDataResult>

<ID>2704</ID>

<Ime>Petar</Ime>

<Prezime>Petrović</Prezime>

<BrojIndeksa>III-8/2004</BrojIndeksa>

<Fakultet_ID>2</Fakultet_ID>

<Fakultet_Kod>FPI</Fakultet_Kod>

</getStudentDataResult>

</getStudentDataResponse>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

SOAP протокол представља одличну основу за увођење сервисно оријентисане архитектуре у Веб апликације али и начин да се приступ одређеним подацима и процедурама омогући свим хардверским и софтверским уређајима који имају подршку за њега.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]