Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

6.2.1.4.1. Позивање процедуре на удаљеном рачунару


XML-RPC протокол омогућава позивање процедуре на удаљеном рачунару (енгл. Remote Procedure Call, RPC) путем порука у XML формату које се дистрибуирају HTTP протоколом. Овај протокол омогућава дефинисање наредби и подржани су следећи типови података:

  • array - низ вредности, не подржава кључеве

  • base64 - кодирани бинарни подаци

  • boolean - логичка вредност

  • date/time - вредности везане за датум и време

  • double - реални бројеви

  • integer - целобројне вредности

  • string - низ карактера у кодној страници XML поруке

  • struct - низ вредности са подржаним кључевима

  • nil null - вредност (XML-RPC екстензија)

Иако једноставан, XML-RPC протокол представља изузетно ефикасно решење тако да је често у употреби и поред напреднијег SOAP протокола.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]