Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

1.4. Управљање грешкама


Управљање грешкама односи се на механизме који откривају и исправљају грешке које се јављају током преноса података. Постоји могућност појављивања два типа грешака и то: промењен податак и изгубљен податак. Грешке на комуникационом каналу су неминовне код реалних комуникација и настају због различитих врста шумова или проблема у преносу. Ниједна мрежа не може да одстрани грешке, али већина грешака може бити спречена, откривена и евентуално исправљена. Ниво грешке представља један погрешан бит на n послатих битова (нпр 1 на 500.000). Грешке се обично појављују у групама. У групним грешкама, више бита је нарушено у исто време, и грешке нису униформно распоређене. Основне функције контроле грешака су спречавање и откривање њиховог настајања, као и њихово исправљање.


 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]