Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

6.2.1.3. HTML - језик за означавање хипертекста


Језик за означавање хипертекста (енгл. Hyper Text Markup Languagem, HTML) је језик из породице језика за означавање (енгл. markup language). Језици за означавање се понекад сврставају у програмске језике, што је погрешно. Улога језика за означавање је да означе делове документа. На пример:

Ово је <u>језик за означавање</u>.

представља део хипертекстуалног документа у коме је означено да се речи уоквирене <u> и </u> ознакама (енг. tag) прикажу подвучене. За сам приказ хипертекстуалних докумената користи се наменска апликација - Веб браузер. Хипертекстуални документи нису предвиђени да садрже бинарне податке (мада је могуће заобилажење овог ограничења) с тим да могу имати референце према бинарним ресурсима (нпр. слици).

Класичан хипертекстуални документ састоји се од две целине: заглавља документа и тела документа. Подаци у заглављу су намењени Веб браузеру и садрже информације о наслову документа, кључним речима, датуму истицања, начину кодовања и слично. Тело документа је део који је намењен за представљање корисницима (које може бити приказ на екрану али и звучни излаз).

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>

<head>

<title>Наслов документа</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

</head>

<body>

Садржај документа.

</body>

</html>

Листинг 5.2.1.3-1. Основна структура хипертекстуалног документа

Садржај хипертекстуалних докумената се не приказује директно корисницима већ се пре тога врши његово интерпретирање у оквиру одговарајућих компонената Веб браузера.


Слика 5.2.1.3-1. Приказ интерпретираног хипертекстуалног документа

Сам језик за означавање хипертекста често се користи у комбинацији са другим технологијама - бинарно кодованим записом слика, и аудио/видео записа, каскадним стиловима, активним клијентским компонентама и слично.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]