Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

6.2.1.2. HTTP - протокол за пренос хипертекста


Протокол за пренос хипертекста (енгл. HyperText Transfer Protocol, HTTP) је основни протокол за дистрибуцију садржаја на Вебу. Основне функционалности овог протокола чине пренос захтева за хипертекстуалним документима - од клијента ка серверу - и пренос садржаја хипертекстуалних докумената - од сервера ка клијенту. Иако сам назив протокола указује да је његова намена пренос хипертекста, њиме се могу преносити и остали текстуални и бинарни садржаји.

Протокол за пренос хипертекста је протокол апликативног нивоа. Као подразумевани транспортни протокол он користи протокол за контролу преноса (TCP) с тим да је у теорији могуће користити било који протокол који нуди поуздан пренос података. Подразумевани порт протокола за пренос хипертекста је 80, с тим да се могу користити и остали портови, док се за заштићену варијанту (HTTPS) овог протокола користи порт 443.


 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]