Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

6.2.1. Адресовање, протоколи и кодовање података


За адресовање података на Вебу користе се униформни локатори ресурса са наменским шемама. Основне шеме униформних локатора на Вебу јесу http и https, с тим да се се у пракси често користе хипервезе са униформним локаторима који користе и остале шеме - mailto, ftp, rtsp...

Основни протокол за дистрибурање садржаја на Вебу је протокол за пренос хипертекста - HTTP. С обзиром на то да овај протокол не поседује функције за заштиту података за пренос осетљивих садржаја користи се SSL проширење. Сам протокол за пренос хипертекста чини основу за рад различитих сервисних протокола као што су SOAP, XML-RPC, и други.

С обзиром на разноликост садржаја на Вебу, за потребе њиховог дистрибуирања користи се више различитих језика и система кодовања. Примарни тип докумената на Вебу јесте хипертекстуални, а за његово креирање користи се језик за означавање хипертекста - HTML. У пракси је честа примена и осталих језика и система кодовања за потребе кодовања докумената и са њима повезаних ресурса, као и порука различитих сервисних протокола.


 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]