Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

6.2. Веб сервис


Веб сервис (енгл. World Wide Web) представља најпопуларнији сервис Интернета. Настао је 1991. године на основу идејног пројекта Тимоти Бернерс Лија из Серна, лабораторије за атомску физику у Швајцарској. Тема пројекта је била систем за хипертекст, односно метод проналажења докумената на Интернету помоћу хипервеза (енгл. hyperlink) које упућују на места где се документи налазе.


Слика 5.2-1. Веб - мрежа повезаних докумената и осталих садржаја

Веб уједно представља и сервис који је највише еволуирао од свог настанка. Такође, без обзира на број уведених функционалности, технологије на којима се Веб заснива још увек су у фокусу многобројних развојних тимова јер се сматра да оне представљају примарну платформу за рад и развој апликативног софтвера у будућности. Данас постоје значајне компаније које своје пословање комплетно заснивају на Вебу, а умножавају се и професије и дисциплине које су усмерене ка њему (Веб копирајтинг, Интернет маркетинг, оптимизација за претраживаче...).

Иницијално, Веб је развијан као систем за повезивање различитих докумената. Такав Веб је данас познат под називом „Веб прве генерације“ (Веб 1.0). Међутим, потенцијали овог сервиса убрзо су омогућили његово коришћење у виду потпуно функционалних корисничких апликација. Развојем придружених сервиса вишег нивоа, Веб се од своје пројектоване коначне функције све више трансформисао у инфраструктурни сервис. Данас, се под називом „Веб друге генерације“ подразумевају употреба и технологије Веба које омогућавају размену информација, колаборацију и социјализацију корисника.


 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]