Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

6.1.1.1. Итеративна и конкурентна обрада захтева


Постоји велики број различитих стратегија за оптимално искоришћавање процесорских, меморијских и комуникационих капацитета рачунарских система и мрежа. Сервери се, у зависности од начина на који распоређују обраду вишеструких захтева, деле на:

  • сервере са итеративном обрадом захтева и

  • сервере са конкурентном обрадом захтева.

Сервери са итеративном обрадом захтева ослушкују на додељеном порту чекајући на захтев клијента. Након прихватања захтева клијента захтеви осталих клијената се одбацују или чекају у улазном баферу све док се прихваћени захтев не обради и резултати његове обраде пошаљу натраг клијенту.


Слика 5.1.1.1-1. Итеративна обрада захтева

Мана итеративне обраде захтева је у томе што такав приступ може знатно утицати на перформансе у смислу броја обрађених захтева по јединици времена. Уколико обрада једног захтева у току свог извршења заузме све ресурсе сервера, перформансе се могу сматрати оптималним. Међутим, уколико обрада захтева одузме додатно време услед чекања на ресурс (који није потребан за обраду осталих захтева, одбачених или који чекају у улазном баферу), итеративни приступ показује лошије перформансе од конкурентног. Главна предност итеративног приступа јесте елиминисање проблема конкурентног приступа интерним ресурсима сервера.

Конкурентна обрада захтева је приступ који нуди боље перформансе од итеративног приступа у ситуацијама у којим сервер обрађује велики број захтева од стране више клијената. Побољшање пефроманси произилази из могућности обраде више захтева паралелно. Паралелна обрада се постиже покретањем новог процеса (или нити процеса, у зависности од самог софтвера и од оперативног система) за обраду сваког клијентског захтева.


Слика 5.1.1.1-2. Конкурентна обрада захтева

За овакав приступ је потребан комплекснији серверски софтвер који се састоји од диспечерског дела (дела који је задужен за прихватање захтева и покретање процеса њихове обраде) и дела који је задужен за обраду захтева. Конкурентна обрада захтева може у одређеним ситуацијама показати слабије перформансе од итеративне обраде услед трошења процесорског времена на покретање нових процеса за обраду захтева. Такође, софтвер који омогућава конкурентну обраду је комплекснији јер интерно решава конкурентни приступ системским ресурснима. Софтвер за конкурентну обраду најчешће унапред покреће одређен број процеса за обраду захтева а по потреби тај број повећава до конфигурационе вредности или ограничења системским ресурсима.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]