Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

6.1. Софтверске архитектуре мрежних сервиса


Софтверске архитектуре дефинишу на који начин се организују функције софтвера за дистрибуирану обраду података. За потребе одговарања на различите потребе корисника рачунарских мрежа развијено је више софтверских архитектура које пружају одговарајуће функционалности.

Прва мрежна сотфверско-хардверска архитектура јесте тзв. host-based архитектура коју су чинили мејн-фрејм рачунари и на њих прикључени терминали. Код ове архитектуре је целокупну обраду података извршавао мејн-фрејм рачунар а терминали су чинили интерфејс између мејн-фрејм рачунара и крајњих корисника. Данас одређени елементи ове архитектуре постају поново актуелни кроз Веб апликације и оперативне системе, као и рачунарство у облаку (енгл. cloud computing).


Слика 5.1-1. Топологија мејн-фрејм архитектуре

Вероватно најпопуларнија мрежна софтверска архитектура данас јесте клијент-сервер архитектура. Ова архитектура представља корак од мејн-фрејм архитектуре ка обради података на клијентима, али са одређеном централизованом обрадом на серверу. Оваквим приступом је омогућено растерећивање сервера кроз измештање одређених функција на клијенте, уз задржавање могућности централизовања одређених функција за потребе безбедности и стабилности система. Реализација ове архитектуре подразумева постојање упарених софтверских компоненти - клијентске и серверске. Клијент-сервер архитектура може бити реализована у два или више слојева.


Слика 5.1-2. Топологија клијент-сервер архитектуре

Архитектура равноправних чланова (енгл. peer-to-peer) је софтверска архитектура са највишим нивоом аутономије у дистрибурираној обради података. Код ове архитектуре нема хијерархијске поделе чланова, већ сви чланови обављају локалну обраду података, уз могућност обраћања осталим члановима за функције и ресурсе који нису локално доступни. Основни недостатак архитектуре равноправних чланова односи се на отежану администрацију и контролу чланова.


Слика 5.1-3. Топологија архитектуре равноправних чланова

Сервисно оријентисана архитектура један је од савремених приступа у дистрибуираном рачунарству. Основна идеја код ове архитектуре јесте омогућавање лакшег развоја и одржавања информационих система кроз мрежно коришћење софтверских функција доступних на осталим рачунарима. Данас постоји велики број затворених и отверних технологија којима се реализују системи засновани на овој архитектури.


 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]