Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

5.3. UDP - протокол корисничких датаграма


Протокол корисничких датаграма (енгл. User Datagram Protocol, UDP) поред протокола за контролу преноса представља један од најчешће коришћених транспортних протокола Интернета и локалних рачунарских мрежа. Насупрот протоколу за контролу преноса, протокол корисничких датаграма не омогућава поуздан пренос података путем остваривања виртуелне везе, контроле грешака, контроле редоследа сегмената и не прилагођава брзину слања података пријемној моћи одредишта. Недостатак ових функционалности чини протокол корисничких датаграма једноставнијим од протокола за контролу преноса, али и протоколом који не гарантује поуздан пренос података.

Међутим, намена протокола корисничких датаграма није поуздан пренос података, већ пренос са што мањим временским неслагањима између генерисања података на страни изворишта и пријема података на одредишту. Главне примене овог протокола су код проточног преноса гласа и видео материјала (Интернет телефонија, видео конференције, рачунарске игрице и слично). Предност протокола корисничких датаграма у односу на протокол за контролу преноса је могућност емисионог слања података, односно истовременог слања података свим члановима мреже. Јединица за пренос података протокола корисничких датаграма је датаграм. Структура датаграма овог протокола је знатно једноставнија од структуре сегмената протокола за контролу преноса јер је у њима изостављена већина контролних информација.

Недостатак контролних информација чини UDP протокол знатно ефикаснијим у смислу мањег оптерећења комуникационог канала контролним подацима и мањег оптерећења примаоца датаграма у смислу његове једноставније обраде.


Слика 4.4-1. Структура датаграма протокола корисничких датаграма

Сва поља у заглављу датаграма UDP протокола имају дужину од 16 битова а у њих спадају:

  • Број порта на изворишту (енгл. Source port number) - одређује порт преко кога се комуникација врши на страни пошиљаоца.

  • Број порта на одредишту (енгл. Destination port number) - одређује порт преко кога се комуникација врши на страни примаца.

  • Дужина (енгл. Length) - битска дужина података које датаграм носи.

  • Контролна сума (енгл. Checksum) - контролна сума заглавља и пакета.

Неотпорност UDP протокола на грешке при преносу, вишеструко достављање истих датаграма или губитак података, достављање података у измењеном редоследу и слично могуће је надоместити функционалностима у апликативном слоју. Неке апликације које користе UDP протокол примењују овакав приступ (на пример TFTP сервис). Међутим, коришћењем UDP протокола апликације угавном очекују максималне перформансе преноса без обзира на грешке и додатни системи за исправљање грешака би угрозили нормалан рад поменутих апликација.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]