Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

5.2.2. Сегментација података


Протокол за контролу преноса на страни пошиљаоца од слоја апликације преузима податке у виду низа битова условно неограничене дужине. Међутим, за потребе преноса добијени низ података се дели у сегменте мање битске дужине. Ови сегменти се преносе појединачно а на пријемној страни се спајају у низ идентичан послатом. Добијени низ битова се испоручује слоју апликације.
Иако се протокол за контролу преноса може користити у спрези са различитим протоколима осталих слојева, он све функције неопходне за поуздан пренос подака обезбеђује самостално. За сваки послати сегмент података захтева се потврда примаоца о успешном пријему без грешке. Слање оштећених и изгубљених сегмената се понавља све док се не обави успешан пренос.

Сегменти представљају основну јединицу података протокола за контролу преноса. Они се састоје од заглавља (које генерише и интерпретира сам протокол) и података који се преносе (које генерише/преузима слој апликације). Апликативни подаци нису обавезан део сегмента и изостављени су код контролних сегмената (на пример сегмената задужених за успостављање и прекид везе).


Слика 4.3.2-1. Структура сегмента протокола за контролу преноса

Заглавље сегмента се састоји од поља фиксне дужине која садрже информације везане за протокол. Битска дужина заглавља је пет пута по 32 бита, уколико нису укључене опције. Битска дужина целокупног сегмента једнака је битској дужини заглавља (уколико се сегментом не преносе подаци апликације) или збиру битске дужине заглавља и битске дужине података добијених од слоја апликације.


Слика 4.3.2-2. Сегменти TCP протокола се инкапсулирају у IP датаграме

Осим основног дела заглавље може садржати и додатне опције везане за протокол. Свака опција заглављу додаје реч од 32 бита. Уколико опција не садржи довољно података да испуни 32 бита, преостали битови се допуњавају нулама. Неке од најважнијих опција TCP протокола су MSS (Maximum Segment Size), WSOPT (Window Scale Option), SACK (Selective ACK) и SACK Permitted. Садржај опција такође улази у контролну суму сегмената (TCP checksum).


 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]