Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

5.2.1. Управљање везом


При коришћењу протокола за управљање преносом две стране морају да успоставе везу између себе као предуслов за даљу размену података. За успостављање везе, као и за њен раскид, користе се сегменти без корисничког садржаја али са укљућеним индикаторима SYN, FIN и ACK.

Успостављање везе се врши путем следећих корака:

  1. Клијент серверу шаље сегмент са SYN индикатором који садржи број порта сервера на који клијент жели да се повеже и са ISN-ом клијента.

  2. Сервер одговара на SYN захтев клијента сегментом који садржи ACK индикатор са ISN-ом клијента увећаним за један. Сегмент такође садржи SYN индикатор сервера са његовим ISN.

  3. Клијент одговара на SYN захтев сервера шаљући сегмент са ACK индикатором који садржи ISN сервера увећан за један.

Ова три корака се називају “руковање” (енгл. handshake) и уколико не дође до грешке у њима, веза је успостављена. Страна која иницира успостављање везе извршава активно успостављање везе (енгл. active open) док страна која прихвата успостављање везе извршава пасивно успостављање везе (енгл. passive open).


Слика 5.2.1.-1. Пренос сегмената за успостављање везе

Једном успостављена веза остаје активна док год се не захтева њен раскид или док једна од страна не изгуби евиденцију о њој (нпр. ресетовањем рачунара). То значи да су у периодима када се веза не користи за пренос података могући прекиди на свим нижим слојевима (укључујући и физички).


Слика 5.2.1.-2. Пренос сегмената за раскид везе

Код раскида успостављене везе потребно је да обе стране добију информацију да је веза раскинута и да даљи пренос података није могућ. Раскид везе може иницирати свака од страна, без обзира на то која страна је иницирала успостављање везе. За раскид везе се користе FIN индикатори у TCP заглављу а редослед сегмената је следећи:

  1. Страна која иницира раскид шаље TCP сегмент са укљученим FIN индикатором.

  2. Прималац одговара сегментом са укљученим ACK индикатором.

  3. За потпуни раскид везе прималац шаље сегмент са укљученим FIN индикатором.

  4. Иницијатор раскида шаље одговор у виду сегмента са укљученим ACK индикатором.

Страна која иницира раскид везе извршава активан раскид везе (енгл. active close) док страна која прихвата раскид везе извршава пасиван раскид везе (енгл. passive close). Уколико једна страна иницира раскид везе (пошаље сегмент са FIN индикатором и прими сегмент са ACK индикатором) а друга задржи везу успостављеном таква веза се назива полу-раскинутом (енгл. half-close) и њоме се надаље могу слати само подаци у једном смеру.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]