Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

5.2. TCP - протокол за контролу преноса


Протокол за контролу преноса (енгл. Transmission Control Protocol, TCP) података је протокол задужен за рад са подацима у транспортном слоју. У питању је протокол са успоставом везе дизајниран да за податке користи низове бајтова и да обезбеди поуздан пренос података у оба смера (full-duplex). Овај протокол је погодан за рад на комуникационим каналима високе поузданости а показује слабије перформансе на комуникационим каналима са честим оштећењем података током преноса.

Протокол за контролу преноса један је од најчешће коришћених протокола на транспортном слоју када су у питању Интернет и класичне локалне мреже. Овај протокол је већ годинама у употреби а разлог томе је пре свега оптималан рад на Етернет технологији. Иницијално је дефинисан у документу RFC793 а касније је његова спецификација неколико пута мењана у складу са новим потребама и могућностима рачунарских мрежа. Неки параметри протокола за контролу преноса одређени су у складу са ограничењима комуникационих канала (на пример, MTU параметар је ограничен на 536 бајтова за везе са странама које нису у локалној мрежи) али су се временом показали неадекватним услед значајних унапређења брзина и поузданости комуникационих канала.

Савремена окружења за развој дистрибуираних апликација најчешће имају развијену подршку за коришћење протокола за контролу преноса или протокола вишег нивоа који користе његове услуге. То значи да овај протокол представља de facto стандард за развој дистрибуираног софтвера који захтева поуздан пренос података. Неки од најпопуларнијих сервиса интернета (Веб, електронска пошта и други) подразумевају коришћење овог протокола.


 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]