Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

1.2. Пренос података


Рачунарска мрежа се може посматрати као комуникациони систем, где се информација генерисана на предајној страни (извориште поруке) доставља жељеном одредишту. Основни елементи комуникационог система су:

 • Извор (source) – генерише податаке за пренос.

 • Предајник (transmitter) – трансформише генерисане податке у облик погодан за пренос (нпр. модем дигиталне податке из рачунара трансформише у аналогни сигнал који се може пренети преко јавне телефонске мреже ).

 • Преносни систем (tramission sistem) – може бити једноставна линија или комплексна мрежа која спаја извор и одредиште.

 • Пријемник (receiver) – прихвата сигнал из преносног система и трансформише га у облик погодан за одредиште.

 • Одредиште (destination) – прихвата пренете податке.

Слика 1.2..1. Модел комуникационог система.

Описани модел представља општи модел комуникације и може се, поред на комуникације у рачунарским мрежама, применити на било коју комуникацију. На пример, у разговору двоје људи, извор информације је ум говорника. Он информацију кодује у гласовну поруку коју шаље коришћењем гласних жица. Систем преноса је ваздух који осцилује, а пријемник је уво слушаоца. Одредиште послате поруке је њена реконструкција у уму слушаоца.

Слика 1.2..2. Модел гласовне комуникације.

Једноставан пример реализације описаног модела у рачунарским мрежама јесте повезивање два рачунара путем јавне телефонске мреже и модема. При преносу података у том случају један рачунар је њихов извор. Подаци се прослеђују предајнику - модем у овом случају - који их припрема за слање а затим и шаље. Систем којим се подаци преносе јесте јавна телефонска мрежа, односно њени канали. Модем на другој страни представља пријемника података. Подаци се након пријема и декодовања прослеђују одредишту - пријемном рачунару.

Слика 1.2..3. Модел модемске рачунарске комуникације.

x

Слика 1.2..3. Систем са посредницима у комуникацији.

x

Слика 1.2..4. Систем са посредницима у комуникацији.

Кључни послови у комуникационом систему су:

 • Повезивање (interfacing) уређаја на комуникациони систем;

 • Генерисање сигнала (signal generation) – пропагација, регенерација, домет итд.;

 • Синхронизација (synchronization) предајника и пријемника;

 • Размена података (exchange management) према одговарајућем протоколу;

 • Откривање и исправљање грешака (error detection and correction) нпр. код слања датотека;

 • Контрола тока (flow control) - усаглашавање брзине слања и брзине пријема података;

 • Адресовање и усмеравање (addressing and routing) – чим постоји више од два учесника;

 • Опоравак (recovery) – могућност да се трансфер података настави од места прекида;

 • Форматирање података (message formatting) - договор учесника о дужини и структури података који се преносе;

 • Заштита (security) на преносном путу, аутентичност података;

 • Управљање мрежом (network management) – мрежа је комплексан систем, који не ради сам по себи. Неопходно је мрежу конфигурисати, надгледати, интервенисати и интелигентно планирати за будућу намену.


 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]