Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

4.5.2. IGMP - протокол за управљање групама на Интернету


Два најједноставнија начина слања података у рачунарским мрежама јесу слање појединачном примаоцу (енгл. unicast) и емисионо слање (енгл. broadcast). Ови начини слања су подржани у самом Интернет протоколу, као и у популарним технологијама на слоју везе података (Етернет технологија на пример). Сам Интернет протокол не дозвољава постојање више од једне одредишне адресе у заглављу пакета.

Постоје, међутим, ситуације у којима је потребно исту поруку доставити вишеструким, али не и свим члановима локалне мреже као и ситуације у којима се примаоци не налазе унутар једне исте мреже. У таквим ситуацијама потребно је користити систем за слање једне поруке вишеструким примаоцима (енгл. multicast), на нивоу мрежног протокола. Такав систем за потребе Интернет протокола обезбеђује протокол за управљање групама на Интернету (енгл. Internet Group Management Protocol, IGMP).

Поједностављено гледано, функцију слања једне исте поруке вишеструким примаоцима могуће је постићи и вишеструким слањем те поруке, у свакој итерацији адресованом за наредног примаоца (слика 1.).

Наведени приступ, међутим, поседује значајна ограничења. Његов основни недостатак односи се на вишеструко оптерећење пошиљаоца и посредујућих комуникационих канала и уређаја. Довољно је за пример узети ситуацију у којој сервер видео-стриминга опслужује неколико стотина клијената, па да се одмах увиди немогућност постизања жељеног резултата вишеструким слањем услед ограничења пропусном моћи првих сегмената комуникационог канала.


Слика 3.3.2-1. Вишеструка испорука поновљеним слањем

Коришћењем Интернет протокола за управљање групама могуће је решавање описаног проблема на такав начин да се један комуникациони канал никада не оптерети више пута једном истом поруком. Кључну улогу у овом решењу играју рутери са подршком за протокол за управљање групама на Интернету и D класа адреса четврте верзије Интернет протокола.


Слика 3.3.2-2. Вишеструка испорука адресовањем на вишеструке примаоце

Две основне улоге код протокола за управљање групама на Интернету јесу улога члана групе и улога рутера који подржава овај протокол. Обавезе члана укључују управљање својим чланством у одређеној групи. Насупрот томе, задатак рутера са подршком за овај протокол је да ажурира информације о активним групама и њиховим члановима у локалној мрежи и да посредује између њих и извора саобраћаја.

Рад протокола за управљање групама на Интернету заснован је на коришћењу три типа порука:

  1. поруке са захтевом учлањивања у одређену групу,

  2. поруке са потврђивањем чланства у одређеној групи и

  3. поруке са информацијом о изласку из одређене групе (у претходним верзијама).

Поруке протокола за управљање групама на Интернету се инкапсулирају у поруке Интернет протокола. С обзиром на вредност параметра TTL један, ове поруке служе за комуникацију унутар локалне мреже. Тренутно актуелна верзија протокола за управљање групама на Интернету је три а она нуди одређени ниво компатибилности и са претходним верзијама.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]