Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

4.5. Остали значајни протоколи мрежног слоја


Последњих пет блокова слободних адреса Интернет протокола четврте верзије расподељено је регионалним регистрима Интернета трећег фебруара 2011. године. То у пракси значи да ће крајњи корисници све теже моћи да добију адресе тог протокола од стране Интернет провајдера, док ће сами Интернет провајдери за даље ширење морати да пређу на шесту верзију Интернет протокола. У складу са тим, Интернет протокол шесте верзије треба имати у виду као будући носећи протокол Интернет мреже.

Један од основних недостатака Интернет протокола представља непостојање механизама за контролу и потврду успешности достављања пакета одредишту, односно утврђивања настанка и узрока проблема у комуникацији. За те потребе је развијен посебан протокол контролних порука Интернета који надомешћује поменути недостатак самог Интернет протокола, а за који је подршка подразумевано укључена у свим популарним оперативним системима и мрежним уређајима који функционишу на мрежном слоју.

Следећи значајан недостатак Интернет протокола јесте немогућност испоруке једног датаграма на више различитих одредишних адреса. Ово ограничење намеће оптерећивање комуникационих канала вишеструким слањем пакета са идентичним садржајем на слоју апликације. Протокол који нуди решење за наведени проблем јесте протокол за управљање групама на Интернету - IGMP.


 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]