Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

4.3.1.1.2. Подела хоризонта и тровање рута


На слици 1. приказана је топологија у којој је рутер R1 директно или посредно повезан са мрежом М1 (метрика 1 у случају директне везе). У првој итерацији ће рутер R1 огласити рутеру R2 мрежу М1 тако да ће рутер R2 у своју табелу рутирања додати мрежу М1 са вредношћу метрике 2. У другој итерацији ће рутер R2 огласити мрежу М1 свим суседима, међу којима је и рутер R1. Након пријема ове информације рутер R1 неће додати запис о доступности мреже М1 путем рутера R2 јер таква рута има метрику 3 а у табели рутирања тренутно постоји рута са метриком 1.

Претпоставимо да након описане сихнронизације табела рутирања рутера R1 и R2 дође до отказивања везе рутера R1 са мрежом М1. Рутер R1 ће у том случају уклонити запис о доступности мреже М1 из своје табеле рутирања. Међутим, у наредној итерацији ће од рутера R2 добити информацију о доступности мреже М1 са метриком 3 (што је застарела информација која подразумева посредовање рутера R1 у достављању пакета података у мрежу М1). У овом случају ће рутер R1 додати мрежу М1 у своју табелу рутирања јер у њој сада не постоји рута са бољом метриком.


Слика 3.2.1.1.2-1. Подела хоризонта спречава стварање петљи у једноставним топологијама

Резултат описане ситуације био би стварање петље рутирања у којој ће се пакети података адресовани на чланове мреже М1 непрестано шетати између рутера R1 и R2 - рутер R2 ће пакете слати рутеру R1 који ће их враћати назад рутеру R2... Овакво кружење пакета би се бесконачно понављало (а њихов број вероватно повећавао новим пакетима намењеним мрежи М1) да није TTL механизма Интернет протокола. Овај механизам подразумева одбацивање пакета у тренутку када он направи 255 скокова између рутера. Међутим, овај механизам само ублажује проблем петљи рутирања а њиховим стварањем се непотребно заузимају комуникациони канали преносом пакета података који никада неће стићи до одредишта.

Један од механизама којим ће се горе наведени проблем разрешити јесте тзв. бесконачно бројање. Последњи описани корак било је додавање мреже М1 у табелу рутера R1 путем рутера R2 са метриком 3. Овим се, међутим, процес сихнронизације рутера неће завршити, већ ће рутер R1 о насталој измени обавестити суседне рутере, међу којима и рутер R2. Рутер R2 ће на основу ове измене повећати метрику ка мрежи М1 на вредност 4 и о томе обавестити рутер R1. Овај процес ће се понављати док год се не достигне вредност метрике 16, након чега ће се рута прогласити недоступном и избацити из табела рутирања на оба рутера.

Основни механизам протокола информација за рутирање за спречавање стварања петљи рутирања из описаног разлога јесте подела хоризонта (енгл. split horizon). Овај једноставни механизам подразумева да се руте научене од једног суседа не оглашавају том истом суседу. У једноставним линеарним топологијама, каква је и топологија представљена на слици 1, подела хоризонта спречава стварања петљи рутирања. Међутим, код сложенијих топологија овакав начин избегавања петљи рутирања није довољан. Из тог разлога се користи нешто сложенији механизам поделе хоризонта са затрованим повратним рутама (енгл. split horizon with poisoned reverse). Код овог механизма се руте добијене од једног суседа њему повратно оглашавају али са метриком 16. Предност овог механизма је што се петље рутирања уклањају у много краћем временском периоду.


Слика 3.2.1.1.2-2. Подела хоризонта није довољна у сложеним топологијама

Код топологије приказане на слици 2. сама подела хоризонта не би спречила стварање петље, односно за њено разрешавање би било потребно много времена. У случају коришћења подељеног хоризонта са затрованим повратним рутама стање конвергенције постиже се у далеко мањем временском периоду. Негативна страна коришћења затрованих повратних рута огледа се у повећању количине саобраћаја самог RIP протокола.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]