Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

1.1. Основни елементи рачунарских комуникација


Као основни елементи рачунарске мрежне комуникације могу се издвојити:

  1. комуникациони канал (вод),

  2. хардвер рачунара,

  3. оперативни систем и

  4. корисничке апликације.


Слика 1.1-1. Елементи рачунарских мрежа

Код директне комуникације два рачунара оба учесника поседују све наведене елементе, осим у случајевима када се комуникација иницира или завршава на нивоу оперативног система или када је у питању контролна комуникација на нивоу мрежног хардвера. Међутим, код комплекснијих мрежа комуникација крајњих чворова може бити посредна и одвијати се преко једноставних мрежних уређаја који се састоје од хардвера са уграђеним функцијама и интерфејсима, или преко комплексних мрежних уређаја који у себи садрже специјализовани мрежни оперативни систем. Комуникациони канали и елементи који их повезују са мрежним интерфејсима рачунара или уређаја називају се пасивном мрежном опремом. Мрежни уређаји који у себи, поред хардвера, садрже и фирмвер или софтвер способан за анализу и модификацију носећих сигнала називају се активном мрежном опремом. Правила по којима се комуникација врши на свим поменутим нивоима јесу протоколи.

За успешну комуникацију између крајњих чланова мреже потребно је обезбедити функционалност на свим комуникационим нивоима. У случају да рачунари немају адекватну подршку за хардверске или софтверске елементе на којима се базира рачунарска мрежа, комуникација неће бити могућа.

Пасивна мрежна опрема представља најједноставнију компоненту рачунарских мрежа. Атрибут “пасивна” потиче од циљне карактеристике компонентата ове категорије да над мрежним саобраћајем не изврше никакву измену. Пасивне компоненте мреже чине:

  • утичнице,

  • каблови,

  • панели за преспајање и за завршавање каблова (patch panel),

  • каблови за преспајање (patch cabel),

  • рек ормани,

  • каналице за вођење кабла и друго.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]