Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

4.2.2.4. Бескласно адресовање и подмрежавање


Нагли пораст броја корисника Интернет протокола четврте генерације, у последње две деценије, указао је на то да класе IP адреса представљају превише грубу поделу адресног простора. Најмања класа адреса – класа C – показала се неоптималном за адресовање (у пракси све чешћих) мрежа од свега неколико чланова, јер се на тај начин непотребно заузимало и до 252 од 256 мрежних адреса. Такође, овом класом нису могле да се адресују ни мреже које су бројале нешто преко 254 члана. У тим случајевима морала се користити класа Б са којом се јављало непотребно заузимање и до 65.279 од 65.536 мрежних адреса. Због оваквог, неоптималног трошења адреса Интернет протокола, 1993. године, у РФЦ 1519 документу, представљен је модел бескласног међудоменског рутирања, односно бескласног одређивања величине мреже – Classless Inter-Domain Routing, CIDR.


Слика 3.1.2.4-1. Подела мреже класе C на две подмреже

Бескласно одређивање величине мреже пружа прецизност одређивања величине мреже на нивоу бита, за разлику од прецизности на нивоу октета што је био случај код класног одређивања величине. За разлику од класног одређивања величине мреже, где су се величина мреже и мрежна маска подразумевале на основу класног опсега у коме се адреса налази, код бескласног одређивања величине мреже мрежну маску је потребно експлицитно дефинисати. Децималне вредности октета маски подељених мрежних опсега могу имати вредности 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254 и 255.

Подмрежавање рачунарских мрежа врши се у оквиру одређеног мрежног опсега, који може, али и не мора бити класно одређен. На пример, као основа за подмрежавање може се узети мрежа класе C – 192.168.1.0 – са мрежном маском од 24 бита – 255.255.255.0. Уколико ову мрежу желимо да поделимо на две мање подмреже, за део мрежне адресе који одређује мрежу заузећемо још један бит. У складу са тим, прва половина адреса из мрежног опсега мреже 192.168.1.0-255 припашће првој новодобијеној подмрежи, док ће друга половина опсега припасти другој мрежи. Мрежна маска ове две новодобијене подмреже имаће 25 битова који одређују мрежу и 7 битова који одређују члана. Децимални приказ овакве мрежне маске је 255.255.255.128 али се у пракси често користи и децимални запис броја битова који одређују мрежу. У поменутом случају би се адреса прве подмреже записала као 192.168.1.0/25 а адреса друге подмреже као 192.168.1.128/25. Сваку од новодобијених подмрежа из претходног примера можемо даље делити на мање подмреже.


 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]