Универзитет Сингидунум
Факултет за информатику и рачунарство

Рачунарске мреже

Младен Веиновић, Александар Јевремовић

4.2.2.2. Мрежна адреса и мрежна маска


Интернет протокол четврте генерације користи адресе фиксне дужине од 32 бита (четири октета). Ове адресе садрже почетни део - део који одређује мрежу којој адреса припада - и остатак - део који одређује конкретног члана те мреже. Адресе могу бити специјалне адресе или адресе намењене адресовању чланова мреже. На основу мрежне адресе чланови мреже израчунавају да ли се одредиште налази у истој мрежи, или не.


Слика 3.1.2.2-1. Записи и структура адресе Интернет протокола

За потребе обављања основних мрежних операција, сваки адресовани члан мреже мора имати дефинисану и мрежну маску. Мрежна маска дефинише границе одређене мреже, односно опсег мрежних адреса које припадају тој мрежи. На основу мрежне маске утврђује се који битови мрежне адресе одређују мрежу, а који конкретног члана те мреже.


Слика 3.1.2.2-2. Однос мрежне маске и мрежне адресе

Две специјалне адресе у мрежама адресованим Интернет протоколом јесу адреса саме мреже (енгл. network address) и емисиона адреса (енгл. broadcast address). Адреса мреже представља прву адресу из додељеног опсега мрежних адреса. Код ове адресе сви битови који одређују мрежног члана су нуле. Емисиона адреса је последња адреса у опсегу мрежних адреса. Код ове адресе сви битови који одређују мрежног члана су јединице. Подаци упућени на емисиону адресу прослеђују се свим члановима мреже. Адреса мреже и емисиона адреса не могу се користити за адресовање чланова.


Слика 3.1.2.2-3. Мрежна маска, адреса мреже и емисиона адреса

На основу мрежне адресе и мрежне маске, сваки члан мреже, пре слања података, израчунава да ли се одредишна мрежна адреса налази у локалној мрежи или не. Ово израчунавање врши се коришћењем искључиве дисјункције над првих n битова локалне и одредишне адресе. Број првих битова који ће бити упоређени одређује мрежна маска. Уколико резултат упоређивања покаже да су поменути низови битова идентични, закључује се да је одредишна адреса у локалној мрежи и, у складу са тим, слање се врши директно. У противном, уколико поменути низови нису идентични, закључује се да се одредишна адреса налази у удаљеној мрежи и подаци се ка њој упућују путем специфичног или подразумеваног мрежног пролаза.


Слика 3.1.2.2-4. Примена искључиве дисјункције за проверу одредишне адресе

Подразумевани мрежни пролаз (енгл. default gateway) мрежни је уређај или рачунар који је члан две или више рачунарских мрежа, а оспособљен је да врши функцију рутирања или превођења мрежних адреса. Једна рачунарска мрежа може имати више мрежних пролаза а њени чланови могу их користити за различите дестинације, давати им различите приоритете, а један од њих прогласити подразумеваним.


Слика 3.1.2.2-5. Мрежни пролази омогућавају комуникацију између мрежа

Могућност припадања једног рачунара, или мрежног уређаја, вишеструким рачунарским мрежама назива се вишеструко удомљавање (енгл. multihoming). Ова могућност, међутим, отвара ново питање: уколико је рачунар Р члан мрежа А и Б, да ли је његова мрежна адреса А/Р или Б/Р? Одговор на ово питање лежи у чињеници да се не адресује сам мрежни члан већ његов одређени мрежни интерфејс (физички или логички). У складу са тим, рачунар Р из претходног примера, са мрежом А био би повезан путем мрежног интерфејса ИФ1, а са мрежом Б путем мрежног интерфејса ИФ2. Дакле, рачунар Р имао би адресу А/Р на мрежном интерфејсу ИФ1, а адресу Б/Р на мрежном интерфејсу ИФ2.


Слика 3.1.2.2-6. Пример вишеструког удомљавања рутера

Мрежна адреса и мрежна маска параметри су који се односе на појединачни мрежни интерфејс, а подразумевани мрежни пролаз, руте и адресе DNS сервера општи су мрежни параметри. Вишеструко удомљени мрежни члан може обављати функцију рутирања или превођења мрежних адреса, али то није подразумевана функционалност.

 
Преузмите ПДФ целе књиге
Заштита у рачунарским мрежама
Овладајте Веб развојем и РНР програмирањем
Овладајте савременим базама података
Internet marketing
Слика [Chapter:Number]